Värdegrund

Jag har en idé om att alla är välkomna oavsett pronomen färg eller annan tillhörighet.
Alla skall känna sig välkomna och ha samma möjligheter.